2017-18
  • שני דודג'
  • ספא יונס
  • רתם זלינגר
  • דינה דיזנגוף
  • רון גובזנסקי
  • דרור שבדרון
  • בת-אל נאור
  • ענת כרמל

בת-אל נאור

נאור התמחתה במשרד האנרגיה.

טרם הצטרפותה לתכנית, נאור עבדה במנהל תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות ככלכלנית בתחומי רגולציה ופיקוח על מחירים וכמרכזת תקציב ותכניות עבודה. עבודתה כללה איסוף ועיבוד נתונים, ניתוחי עלות-תועלת, כתיבת ניירות מדיניות וניהול תהליך התכנון והתקצוב במשרד. במסגרת תפקידה לקחה חלק בפרויקטים משמעותיים במשרד כגון אסדרת ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים ועדכון נוסחת התקצוב לקופות החולים.

במסגרת השירות הלאומי, נאור עסקה בהדרכה והוראה מתקנת לנוער בבית שמש. כמו כן, היא היוותה חלק מגרעין קהילתי בעיר שפעל לחיזוק שכונות מוחלשות, ועבדה עם עולים חדשים מארצות הברית ומאתיופיה.

נאור בעלת תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. סטודנטית לתואר שני בכלכלה פיננסית באוניברסיטה העברית בירושלים.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.