2020-21
  • עדי המר
  • נועם קציר
  • גילי אלמגור
  • מאיה שאטון

עדי המר

עמיתה ברשות החדשנות.

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל-אביב וסטודנטית לתואר שני מחקרי במשפטים (LL.M.) בפיתוח בר-קיימא מאוניברסיטת מילאנו. תכנית הלימודים כוללת התמחות בפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי ומעניקה הכשרה בין-תחומית מתקדמת במגמות ואסטרטגיות מקומיות, בין-לאומיות ורב-לאומיות לפיתוח בר-קיימא.

טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה בתור אחראית מערך האבטחה בלשכת התיירות הישראלית באיטליה. עבודתה כללה, בין היתר: ייעוץ אסטרטגי למקבלי ההחלטות בישראל; יצירת קשרים אסטרטגיים עם גורמים מקומיים באיטליה; וכן תכנון אירועים, איוש כוח אדם וניהול.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.