2016-17
  • אריק (קיניוהאן) האן
  • ליאור קאראסו- רם
  • ארון צ'איטאניה סאליבנדרה
  • קלייר קאופמן
  • טובה ווסר
  • נעם סוננברג
  • יעל נאור
  • ענת מורג
  • אלכסנדר קליינר
  • נתנאל כהנא

אריק (קיניוהאן) האן

בתכנית העמיתים, אריק שובץ ברשת הון סיכום לישראל ( Israel Venture Network), שם עסק במחקר וניתוח של קרנות מימון חברתיות הממוקדות בטכנולוגיות לאוכלוסיות עם מוגבלויות שונות.
מחקרו הסופי עסק במחקר וניתוח של מודלים למימון של מיזמים חברתיים הממוקדים בטכנולוגיות לאוכלוסיות עם מוגבלויות שונות.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.