2021-22
  • נדב פלדי
  • חובב אלסטר

נדב פלדי

עמית באגף בנייה ירוקה, במשרד להגנת הסביבה.

בוגר תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב. תלמיד לתואר שני באוניברסיטה העברית, בתוכנית לניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי.

טרם הצטרפותו לתוכנית, נדב עבד באגף סביבה חקלאית במשרד להגנת הסביבה. במסגרת התפקיד ריכז ועדה בין-משרדית שמטרתה צמצום הנזקים הנגרמים מעודפי דישון, וחנקן בפרט, בסקטור החקלאי בישראל.

נדב התמחה במשך שנתיים בתוכנית ה"מוניטור" במרכז להעצמת האזרח. במסגרת תכנית זו עקב אחר יישום החלטת ממשלה הנוגעת לאוכלוסייה הבדואית וכתב דו"ח אמפירי אודות יישום ההחלטה.

כיום, עובד במשרד להגנת הסביבה.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.