ספר בוגרים

במטרה להמשיך ולחזק את ההון האנושי של מדינת ישראל אנו מבקשים לקיים תכנית בוגרים שבה הבוגרים ממשיכים לקבל הכשרות שונות, שומרים על הרשת החברתית ומהווים בסיס האחד לשנייה לצמיחה והעשרה.

במהלך השנה אנו שומרים על קשר עם הבוגרים דרך דיוור ישיר, קבוצת בוגרים ייעודית בה מתפרסמים כתבות של ואודות העמיתים, הצעות עבודה רלוונטיות ועוד. כמו כן אנו משתפים פעולה עם הבוגרים במסגרת העבודות שלהם כיום. כמובן ממשיכים לערב אותם בפעילות של מרכז מילקן לחדשנות.

אנו מאמינים בבוגרי התכנית כדור הבא של מובילים במדינת ישראל.

כנסי בוגרים