HP28במטרה להמשיך ולחזק את ההון האנושי של מדינת ישראל אנו מבקשים לקיים תכנית בוגרים שבה הבוגרים ממשיכים לקבל הכשרות שונות, שומרים על הרשת החברתית ומהווים בסיס האחד לשנייה לצמיחה והעשרה.

כיום, הבוגרים נפגשים לפחות פעמיים בשנה , במסגרת ועידת ישראל לעסקים – במסגרת מושב של הבוגרים וקבלת פנים מסורתית,ובמפגש נוסף המתקיים לאורך השנה. בשנה שחלפה ציינו 20 שנה לתכנית עם מרצים ואורחים ובוגרי התכנית ממגוון מחזורים.

במהלך השנה אנו שומרים על קשר עם הבוגרים דרך דיוור ישיר, קבוצת בוגרים ייעודית בה מתפרסמים כתבות של ואודות העמיתים, הצעות עבודה רלוונטיות ועוד. כמו כן אנו משתפים פעולה עם הבוגרים במסגרת העבודות שלהם כיום. כמובן ממשיכים לערב אותם בפעילות של מרכז מילקן לחדשנות.

אנו מאמינים בבוגרי התכנית כדור הבא של מובילים במדינת ישראל.