מכון ירושלים למחקרי מדיניות
רחוב רד"ק 20
ירושלים 92186

טלפון: 02-5630175  פקס: 02-5639814

מייל: leora@jerusaleminstitute.org.il

  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.