7 ספטמבר 2022 /

קידום כלי מדיניות למדידה ולהפחתה של הפחמן המגולם בענף הבנייה בישראל

פליטות פחמן מגולם (Embodied Carbon), קרי סך פליטות הפחמן הדו-חמצני הנוצרות לאורך מעגל החיים המלא [...]
קרא עוד
5 ספטמבר 2022 /

קידום אגרות חוב ירוקות, חברתיות ובנות קיימא בישראל

אחד המכשירים הפיננסיים הצומחים בשוקי ההון בשנים האחרונות הוא אגרות חוב המונפקות לצורך קידום מטרות [...]
קרא עוד
9 ינואר 2022 /

קידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה: מקרה בוחן תעשיית הגבס

בשנים האחרונות פותחה גישת הכלכלה המעגלית כגישה אלטרנטיבית לכלכלה הליניארית אשר מעלה את הצורך בשינוי [...]
קרא עוד
14 דצמבר 2021 /

מודלים לשיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח כגשר לקידום חדשנות ישראלית לפיתוח בינלאומי

יעדי הפיתוח הבר-קיימא (SDGs) מספקים מתווה אוניברסלי משותף למיגור העוני, לשמירה על כדור הארץ ולהבטחת [...]
קרא עוד
13 אוקטובר 2021 /

הגדלת היצע האשראי העסקי בישראל

האשראי למגזר העסקי בישראל נמוך בהשוואה בין-לאומית, ומהווה כ-72% מהתמ"ג לעומת ממוצע של 111% בקרב [...]
קרא עוד
16 דצמבר 2020 /

כלים לתמיכה בחדשנות ישראלית בתחומי SDGtech כגשר לפיתוח בינלאומי

קיימים החסמים העומדים בפני היווצרותה של חדשנות מכוונות לשווקים מתפתחים, מיפוי מסלולי התמיכה והתוכניות השונות [...]
קרא עוד
4 נובמבר 2020 /

עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל מתודולוגיה לקביעת ערכים ישראליים לעלויות חיצוניות של זיהומי מים

המשרד להגנת הסביבה מתמחר עלויות חיצוניות סביבתיות על מנת ליצור בסיס כלכלי להפנמתן. העלויות החיצוניות [...]
קרא עוד
30 ספטמבר 2020 /

האם הורים בישראל חוסכים לפנסיה יותר מדי? השוואה בינלאומית של שיעורי החיסכון באמצעות תִקְנּון יחס התחלופה לגודל משק הבית

בשנים האחרונות קיימת טענה כי גובה ההפרשות לפנסיה מתוך השכר בישראל גבוה מידי, בפרט עבור [...]
קרא עוד
4 מרץ 2020 /

הלוואות עמיתים כפתרון לבעיית המימון של העסקים הקטנים בישראל

כדי לשפר את היצע האשראי הזמין לעסקים קטנים, מדינת ישראל מפעילה תוכניות רבות. העיקרי שבהן [...]
קרא עוד
11 פברואר 2020 /

אסדרת פתרונות תחבורת יוממות שיתופית כמענה לגודש בכבישים

בימים אלו גודש התנועה בישראל מגיע לשיאים חדשים. השפעות על המשק רבות וביניהן עלויות חיצוניות [...]
קרא עוד
page  1  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.