17 דצמבר 2023 /

קידום תקן לתשתיות תחבורה מקיימות בישראל

תשתיות תחבורה מקיימות הן תשתיות המשלבות עקרונות של הגנה על הסביבה, חיזוק האוכלוסייה המקומית והן [...]
קרא עוד
19 נובמבר 2023 /

תכנון מנגנון פיננסי ייעודי למען שילוב חדשנות ישראלית בפיתוח בינלאומי

לישראל, הודות למעמדה הן כמדינה בעלת הכנסה גבוהה והן כמובילה עולמית בחדשנות, ישנו פוטנציאל גדול [...]
קרא עוד
31 אוקטובר 2023 /

טכנולוגיות אקלים-טק דרכים לחיזוקם ומיצובם בישראל

ישראל, כחלק ממחויבותה לאמנת המסגרת של האומות המאוחדות, פרסמה מספר החלטות ממשלה כדי לעורר חדשנות [...]
קרא עוד
7 ספטמבר 2022 /

קידום כלי מדיניות למדידה ולהפחתה של הפחמן המגולם בענף הבנייה בישראל

פליטות פחמן מגולם (Embodied Carbon), קרי סך פליטות הפחמן הדו-חמצני הנוצרות לאורך מעגל החיים המלא [...]
קרא עוד
5 ספטמבר 2022 /

קידום אגרות חוב ירוקות, חברתיות ובנות קיימא בישראל

אחד המכשירים הפיננסיים הצומחים בשוקי ההון בשנים האחרונות הוא אגרות חוב המונפקות לצורך קידום מטרות [...]
קרא עוד
9 ינואר 2022 /

קידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה: מקרה בוחן תעשיית הגבס

בשנים האחרונות פותחה גישת הכלכלה המעגלית כגישה אלטרנטיבית לכלכלה הליניארית אשר מעלה את הצורך בשינוי [...]
קרא עוד
14 דצמבר 2021 /

מודלים לשיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח כגשר לקידום חדשנות ישראלית לפיתוח בינלאומי

יעדי הפיתוח הבר-קיימא (SDGs) מספקים מתווה אוניברסלי משותף למיגור העוני, לשמירה על כדור הארץ ולהבטחת [...]
קרא עוד
13 אוקטובר 2021 /

הגדלת היצע האשראי העסקי בישראל

האשראי למגזר העסקי בישראל נמוך בהשוואה בין-לאומית, ומהווה כ-72% מהתמ"ג לעומת ממוצע של 111% בקרב [...]
קרא עוד
16 דצמבר 2020 /

כלים לתמיכה בחדשנות ישראלית בתחומי SDGtech כגשר לפיתוח בינלאומי

קיימים החסמים העומדים בפני היווצרותה של חדשנות מכוונות לשווקים מתפתחים, מיפוי מסלולי התמיכה והתוכניות השונות [...]
קרא עוד
4 נובמבר 2020 /

עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל מתודולוגיה לקביעת ערכים ישראליים לעלויות חיצוניות של זיהומי מים

המשרד להגנת הסביבה מתמחר עלויות חיצוניות סביבתיות על מנת ליצור בסיס כלכלי להפנמתן. העלויות החיצוניות [...]
קרא עוד
page  1  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.