10 פברואר 2013 /

שינוי באופי החדשנות, תעשיית הניו-מדיה והשפעתם על מדיניות התמיכה הממשלתית

 מטרת מחקר זה היא לסקור את המגמות האחרונות של שינויים בתחום הניו מדיה בישראל, ולהציע [...]
קרא עוד
10 פברואר 2013 /

תכניות חסכון לנוער במשפחות מעוטות הכנסה

מחקר זה בוחן את המחסור בתוכניות חיסכון מעשיות עבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה, ואת הדרך [...]
קרא עוד
10 פברואר 2013 /

השפעת ההקצאה המוסדית של מים, עובדים זרים וקרקע על היעילות הכלכלית של המגזר החקלאי

המחקר משתמש בנתוני "מפקדי העובדים הזרים"  כדי לעסוק בשאלות המרכזיות: האם מערכת האסדרה להקצאת קרקע ועובדים זרים [...]
קרא עוד
10 פברואר 2013 /

כלים להגדלת היצע המימון לייצוא במשק הישראלי

חוסר היציבות של השווקים הפיננסיים בשנים האחרונות העלו את עלות מימון היצוא . מתוך הכרה [...]
קרא עוד
10 פברואר 2013 /

קרן ליוזמה חברתית-השקעה בעסקים חברתיים בישראל

בשנת 2012, החלה ממשלת ישראל לנקוט צעדים כדי לקדם מיזמים חברתיים וקראה להקמת "קרן ליוזמות חברתיות". מחקר [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

חינוך בעידן הדיגיטלי:בין רגולציה לשוק חופשי

מטרת המחקר לקדם את השימוש בפלטפורמות טכנולוגיות להוראה, כדי לאפשר למערכת החינוך לנצל את הפוטנציאל [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

מערכת מדדים להערכת מדיניות הפרדת פסולת אורגנית

מדיניות הפסולת בישראל עברה שינויים משמעותיים בשני העשורים האחרונים. בפרט, השינוי של ישראל כלפי הפרדה [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

ניהול משאבי הטבע בישראל: ניתוח שרשרת הערך של תעשיית הפקת הפוספט בישראל כמקרה בוחן

ב -30 השנים האחרונות בלבד, חלה עלייה של 80% בכריית משאבים טבעיים. עד 2050, צפויה עלייה של [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה

מחקר זה מנתח את התחרות בקרן הפנסיה ושוק המוצרים בישראל, מתמקד במיוחד על השפעת הפרסום [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

יישום "אג"ח השפעה חברתית" למימון פרויקטים לקידום בריאות

תחום קידום הבריאות מבקש להשפיע על גורמים חברתיים, סביבתיים והתנהגותיים הקובעים את בריאותם של אנשים [...]
קרא עוד
page  6  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.