איגרת חוב מגובת יבול חקלאי

מחקר זה דן ביצירת איגרת חוב מגובת יבול חקלאי לענף החקלאות בישראל, פתרון פיננסי חדשני [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

ריכוזיות הבעלות בישראל

יחידים או משפחות עשירות שולטות בחברות רבות ברחבי העולם. כתוצאה מכך, אנשים אלה (או משפחות) [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

השפעת הבטחת המקדמים בביטוחי מנהלים על יציבות חברות הביטוח

מטרתו של מחקר זה לבחון את השאלה האם פוליסות ביטוחי המנהלים הנמכרות כיום בישראל על-ידי [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

השלכות האינטגרציה הכלכלית בדרום מזרח אסיה על המשק הישראלי

מחקר זה עוסק בהשלכות של תהליך האינטגרציה באזור דרום מזרח אסיה והפסיפיק על המשק הישראלי. אינטגרציה כלכלית [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

בנייר ירוקה בישראל-התועלת מאימוץ מחייב של תקינה ירוקה בבניה חדשה למגורים

מחקר זה בוחן את התועלת מאימוץ תקן הבנייה הירוקה החדש (5281 ) 2011  כמחייב עבור [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

ביטוח אשראי ליצואנים, טווח בינוני וארוך

מזה כשלושה עשורים מהווה היצוא מרכיב משמעותי של התמ"ג הישראלי, ומשמש מקור צמיחה עיקרי למשק. [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה

מחקר זה בוחן מודלים פיננסיים חדשניים לקידום פרויקט הפרדת פסולת במקור ברחבי הארץ. המחקר מציע [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

מידע אשראי לעסקים קטנים כהתמודדות עם חסמי אשראי

המימון הוא אחד החסמים העיקריים בפני צמיחה של עסקים קטנים, משום שעסקים אלה נתפסים כמסוכנים [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

מקומה של התחבורה הציבורית בכניסתן של נשים מהאוכלוסייה הערבית בישראל למעגל העבודה

האוכלוסייה הערבית בישראל משתייכת חלקה לאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים והיא בעלת רמת מינוע נמוכה. שיעורי אי-התעסוקה בקרב האוכלוסייה [...]
קרא עוד
7 פברואר 2011 /

שותפות ציבורית-פרטית לדיור הציבורי

השאלה המרכזית שמחקר זה מנסה להתמודד אתה, היא כיצד לשקם בצורה המיטבית את שיכוני הדיור [...]
קרא עוד
page  9  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.