9 פברואר 2012 /

קרן להשקעות חברתיות

תופעת העסקים החברתיים, עסקים העושים שימוש בפעילות עסקית על מנת לקדם מטרות חברתיות, הולכת ומתפתחת בישראל [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

כלים לתמיכה בחקלאות

כלי התמיכה שמוצגים במחקר זה עשויים לשמש כחלק מתמהיל התמיכות לחקלאות ישראל. ענף הזית שימש במחקר [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

חדשנות בחקלאות האנרגיה

מחקר זה מראה שלפיתוחם של ביו-דלקים יש יתרונות חשובים לישראל ולעולם כולו. נוסף על ביטחון [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

שוק רשתות שיווק המזון-השפעת הריכוזיות הגאוגרפיה על רמת התחרות המקומית

מחקר זה עוסק בשוק רשתות שיווק המזון בישראל. מטרת המחקר להעריך את עוצמת הקשר בין [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

רכש ציבורי ירוק-מנוע לצמיחה ירוקה

מחקר זה בוחן את יישומה של מדיניות רכש ירוק בישראל בשני היבטים: בהיבט ראשון-נקודות העיקריות [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

משק החשמל בישראל-הצעת ייעול באמצעות הסטת ביקושים

המחקר בחון אפשרויות לחיסכון במשק החשמל באמצעות תוכנית לניהול הביקוש (Demand Side Management). התוכנית שמוצגת במחקר [...]
קרא עוד
8 פברואר 2012 /

מודל פיננסי למינוף פילנתרופיה לפיתוח אזורי הנגב והגליל

מחקר זה בוחן כיצד ניתן לרתום את המגזר הפילנתרופי ולמנף כספים פילנתרופיים כדי לענות על צורכי גיוס [...]
קרא עוד
7 פברואר 2012 /

תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד במערכת החינוך הישראלית

מחקר זה סוקר את התשומות והתפוקות במערכת החינוך הישראלית וכן את שיטת הקצאת המקורות המופעלת [...]
קרא עוד
7 פברואר 2012 /

מוצרי משיכה לשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל עבר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים. השינוי העיקרי עבור החוסכים הוא המעבר מפנסיה [...]
קרא עוד
7 פברואר 2012 /

מכשירים ותכניות סיוע ממשלתיים לבנקים במשבר

מחקר זה מנתח את עיקרי תוכניות הסיוע לבנקים ולמוסדות פיננסיים מקבילים, שבוצעו במדינות השונות בעת [...]
קרא עוד
page  8  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.