9 פברואר 2013 /

מערכת החינוך כמנוף חברתי כלכלי: צעדים לטיפוח ההון האנושי

מחקר זה מנסה לענות על השאלה כיצד יכולה מערכת החינוך לתרום לשיפור ההון האנושי ובכך למשק [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

מנגנון פיננסי לטיפול בבעיית המינים הפולשים

המחקר מתמקד במינים פולשים ומגוון ביולוגי. למרות היותו עניין לאומי משמעותי ועם מגוון רחב של [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

תמריץ פיננסי לאימוץ ממשקי גידול משמרי סביבה חקלאית

מטרת המחקר היא לבחון באיזה אופן ניתן להעניק תמריצים לחקלאי כדי שיאמץ ממשקי גידול חדשניים [...]
קרא עוד
9 פברואר 2013 /

הסדרי חוב בישראל

הליך הוגן ויעיל של הסדרי חוב הוא מאבני היסוד של שוק הון מתקדם ושל כלכלה [...]
קרא עוד

ועדת בכר-בחינת סטטוס יישום ההמלצות ומצב שוק ההון הנוכחי

מטרת המחקר לבחון היום את סטטוס יישום המלצות הוועדה, ולבחון את השפעתן של ההמלצות על המצב [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

עידוד פעילות מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות זרות מתחומי מדעי החיים בישראל

מחקר זה מציע מודל מימוני שמטרתו בניית מסגרת משותפת לאינטרסים של מדינת ישראל, של תאגיד [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור-המקרה הישראלי

מחקר זה בוחן את השימוש בהנפקת מניות לציבור כמנגנון גיוס הון בחברות קטנות. שוק ההנפקות [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

קרן להשקעות חברתיות

תופעת העסקים החברתיים, עסקים העושים שימוש בפעילות עסקית על מנת לקדם מטרות חברתיות, הולכת ומתפתחת בישראל [...]
קרא עוד
9 פברואר 2012 /

כלים לתמיכה בחקלאות

כלי התמיכה שמוצגים במחקר זה עשויים לשמש כחלק מתמהיל התמיכות לחקלאות ישראל. ענף הזית שימש במחקר [...]
קרא עוד
page  7  of  13
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.