3 פברואר 2009 /

כלים פיננסים לשיקום נחלים

המחקר בוחן את הבעיות השונות החוסמות את התקדמות הממשלה ביישום פרויקטים לשיקום נחלים. מוצע בו [...]
קרא עוד
3 פברואר 2008 /

קידום פרויקטים של התייעלות אנרגטית

מחקר זה סוקר את משק האנרגיה בישראל. תוך התייחסות לפוטנציאל ההתייעלות האנרגטית בישראל, סקרית המדיניות הקיימת [...]
קרא עוד
3 פברואר 2008 /

חסמים רגולטוריים במשק האנרגיה החלופית

מחקר זה מציג את הכשלים בניהול משק האנרגיה בישראל ומצביע על דרכים לעידוד ייצור חשמל [...]
קרא עוד
3 פברואר 2008 /

שיפור מערכת החינוך הציבורית על ידי בתי ספר בזיכיון

מערכת החינוך הישראלית נמצאת בשנים האחרונות במוקד הדיון הציבורי במדינה בכל הנוגע לאיכות המורים ושכרם, [...]
קרא עוד
3 פברואר 2008 /

חוזי הון אנושי: כלי פיננסי חדשני למימון השכלה גבוהה

מדינת ישראל דלה מבחינת משאבי טבע זמינים. הון אנושי, לפיכך, תורם להתפתחות המשק ולצמיחה בת-קיימא. [...]
קרא עוד
3 פברואר 2007 /

מימון בתי ספר בשיטת שוברים כאמצעי לקידום החינוך בישראל

שתי מגמות מנוגדות מאפיינות בשנים האחרונות את מערכת החינוך בישראל: עלייה בהוצאה הציבורית לחינוך במקביל [...]
קרא עוד
3 פברואר 2007 /

שימוש במדיניות סביבתית מבוססת שוק להתמודדות עם זיהום האוויר

נושא איכות האוויר הינו נושא בין היתר כלכלי המשפיע על המשק ועל איכות החיים. המחקר [...]
קרא עוד
3 פברואר 2007 /

קידום הבריאות: מניעה וטיפול מוקדם המחלות הכרוניות השכיחות בישראל

מטרת המחקר היא להציג את החיסכון התקציבי מהשקעה בקידום בריאות ואת הרווח הצפוי מהסרת העיוותים [...]
קרא עוד
3 פברואר 2007 /

תעשיית הקולנוע בישראל ומימונה

כיצד יש להתייחס לקולנוע כאומנות או כתעשייה? שאלות רבות עולות מן הדואליות הזאת וחלקן נידונות [...]
קרא עוד
3 פברואר 2007 /

מסחר אלקטרוני ועסקים קטנים

המחקר בוחן את מגמת השימוש במסחר אלקטרוני בארץ ובעולם.  כמו כן סוקר את הבעיות הייחודיות [...]
קרא עוד
page  11  of  14
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.