2023-24
  • מירית קופרווסר
  • רון שמואלי
  • גיל ורדי
  • יעקב פורמן
  • צבי גזבר

מירית קופרווסר

עמיתה במשרד להגנת הסביבה, אגף אחריות יצרן. מחקרה בתוכנית העמיתים עוסק במדיניות לניהול וטיפול בפסולת של לוחות סולאריים בישראל.

מירית סיימה את לימודי התואר השני בבית הספר ללימודי סביבה, באוניברסיטת תל אביב. בין תחומי העניין שלה: ניהול וטיפול בפסולת, טיפול במים ושפכים ומדיניות ציבורית.

בעלת תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מהמכון הטכנולוגי חולון.

טרם הצטרפותה לתוכנית, התמחתה ביחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה, וקידמה פתרונות לטיפול בפסולת אורגנית בעיר.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.