2016-17
  • אריק (קיניוהאן) האן
  • ליאור קאראסו- רם
  • ארון צ'איטאניה סאליבנדרה
  • קלייר קאופמן
  • טובה ווסר
  • נעם סוננברג
  • יעל נאור
  • ענת מורג
  • אלכסנדר קליינר
  • נתנאל כהנא

נעם סוננברג

סוננברג מתמחה במשרד להגנת הסביבה.

טרם הצטרפותו לתכנית, עבד במשרד האוצר, ביחידת הכספים של רשות החברות הממשלתיות. היחידה אמונה על פעילות מול החברות הממשלתיות וגופי ממשלה שונים בנושאים מקצועיים בתחומים חשבונאיים, כספיים ואסטרטגיים.  במהלך תקופתו ברשות החברות, עבד סוננברג מול הנהלת החברות הממשלתיות, לקח חלק בפרויקטים שונים לשיפור תוצאות החברות והוביל מחקר לבחינת עלויות המטה בחברות הממשלתיות המשמעותיות.

בעת לימודיו לתואר הראשון ריכז סוננברג את פרויקט "واحد על אחד" באוניברסיטה העברית, פרויקט היוצר מרחב למפגש בין סטודנטים ערבים ליהודים הלומדים באוניברסיטה, שימש כרכז רווחה באגודת הסטודנטים בעברית וכן כמנהל קבוצה בתכנית "קטיף ישראלי" המארגנת קבוצות סטודנטים לעבודה חקלאית ולימוד קבוצתי בפריפריה.

בצבא שירת כמפקד צוות לוחמים ביחידה של חיל ההנדסה. טרם שירותו הצבאי עשה שנת שירות ב"מנוף"- כפר נוער לילדים בסיכון.

בעל תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. בעל תואר שני במדיניות סביבתית ורגולציה מ LSE.

לאחר התוכנית עבד כמנהל כספים ותפעול ברוח חדשה.

כיום, מנהל מידע עיסקי בחברת Canvas.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.