2017-18
  • שני דודג'
  • ספא יונס
  • רתם זלינגר
  • דינה דיזנגוף
  • רון גובזנסקי
  • דרור שבדרון
  • בת-אל נאור
  • ענת כרמל

רון גובזנסקי

גובזנסקי התמחה במשרד להגנת הסביבה.

טרם הצטרפותו לתכנית, עבד כמתכנן סביבתי בעמותת "אדם טבע ודין" ובחברת "יוזמות למען הסביבה", וכמתכנן עירוני בחברת הייעוץ AVIV AMCG. במסגרת עבודתו עסק בניהול פרויקטים וייעוץ סביבתי לפרויקטי בניה ברחבי הארץ.עבודתו כללה איסוף וניתוח נתונים תכנוניים וסביבתיים, כתיבת ניירות עמדה וחוות דעת סביבתיות ועוד.

בצבא, שירת כלוחם בתפקיד מסווג בסיירת צנחנים.

בעל  תואר הראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. במהלך לימודיו ובסיומם, לקח חלק בפרויקטים מגוונים של הדרכות נוער בסיכון, ביניהם ריכוז תכנית מנהיגות סביבתית במגזר הבדואי מטעם החברה להגנת הטבע, הדרכה במכינה קדם-צבאית ולימוד גיאוגרפיה בבי״ס על-יסודי במסגרת תכנית "חותם" למצטיינים.

בעל תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

כיום, רכז בנייה ירוקה ותכנון בר קיימא בעיריית תל-אביב-יפו.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.