2017-18
  • שני דודג'
  • ספא יונס
  • רתם זלינגר
  • דינה דיזנגוף
  • רון גובזנסקי
  • דרור שבדרון
  • בת-אל נאור
  • ענת כרמל

רתם זלינגר

זלינגר התמחתה במינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני בבית דגן.

טרם הצטרפותה לתוכנית, עבדה כמתמחה בקבוצה לשינויי אקלים במכון הערבה וכעוזרת מחקר (סטטיסטיקאית וכלכלנית) בארגון המזון והחקלאות של האו"ם ((FAO באיטליה.

בתקופת לימודיה, עבדה כעוזרת מחקר במחלקה לכלכלת סביבה באוניברסיטה העברית וכחוקרת במרכז אדוה ובמכון המחקר ERI.

בעלת תואר ראשון ותואר שני בכלכלה חקלאית שניהם מהאוניברסיטה העברית.

כיום, דוקטורנטית בכלכלה חקלאית במכון INRA.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.