התייעלות אנרגטית והפנמת העלויות החיצוניות במחיר החשמל

בספטמבר 2015 התחייבה ישראל לקחת חלק במאמץ העולמי להשגת המטרה של אמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי האקלים. מחויבותה של ישראל התבטאה בין היתר בהצבת יעד לאומי להתייעלות אנרגטית לשנת 2030: צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% בהשוואה לצריכת החשמל הצפויה בשנה זו על-פי תרחיש "עסקים כרגיל".

לנוכח קפיצת המדרגה המשמעותית שישראל נדרשת לעשות בתחום ההתייעלות האנרגטית, במחקר זה נבחן יישום של כלי מדיניות משמעותי נוסף לקידום ההתייעלות האנרגטית: הפנמת העלויות החיצוניות של ייצור החשמל במחיר החשמל, וזאת על-ידי קביעת היטל זיהום על דלקי המאובנים המשמשים לייצור חשמל.

בת-אל נאור
נאור התמחתה במשרד האנרגיה. טרם הצטרפותה לתכנית, נאור עבדה במנהל תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות ככלכלנית בתחומי רגולציה ופיקוח על מחירים וכמרכזת תקציב ותכניות עבודה. עבודתה כללה איסוף ועיבוד נתונים, ניתוחי עלות-תועלת, כתיבת ניירות מדיניות וניהול תהליך התכנון והתקצוב במשרד....
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.