סטיבן זכר מנהל פרויקטים steve@jerusaleminstitute.org.il

סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר בתפקידים מקצועיים ברשויות מקומיות, רשויות אזוריות בארצות הברית. לצורך קיום צוותי חשיבה כלכליים בנושאי התפתחות כלכלית ופיננסית זכר שיתף פעולה עם עסקים פרטיים, יזמים, וגופים ממשלתיים. עבודתו מתמקדת בעיקר בפיתוח אזורי, מימון חברתי, כלכלה של תשתיות וסביבתיות, פיתוח דיור והקהילה, ואסטרטגיות של שוק ההון.

פרסומים

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.