מימון בנייה ירוקה בפיתוח מגורים

בניינים אחראים לכמעט 60 אחוזים מצריכת החשמל בישראל, ול-28 אחוזים מפליטות גזי החממה במדינה. הנתונים הסטטיסטיים הללו, שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה, מבליטים את הפערים היחסיים שלנו בהשוואה לשאר העולם: ברחבי העולם, בממוצע, בניינים אחראים רק ל-32 אחוזים מצריכת החשמל, ול-19 אחוזים מפליטות גזי החממה. 1 ; כיום ידוע לנו ממחקרים שמבנים יעילים אנרגטית מפחיתים את סיכון מחדל הפירעון במשכנתא בנדל“ן למגורים ולמסחר טכנולוגיות חדשות מנמיכות עלויות הון; השקעות פרטיות לשיפור ניצול האנרגיה משתלמות יותר לבעלי הנכסים ולשוכרים. היוזמות האחרונות שהפיחו רוח חיים בשוק לבנייה למגורים מאפשרות לממשלה, בעזרת תכניות מימון, להפוך את ”הבנייה הירוקה“ )כלומר את השימוש בשיטות ובטכנולוגיות ידידותיות לסביבה( לקורצת יותר ליזמים, לרוכשי בתים ולמשקיעים. האימוץ האטי עד היום של הבנייה הירוקה מצביע על כשל שוק שלא ניתן להכחישו, ושקביעת מדיניות פעילה יכולה לתקן. הדו“ח שלפניכם בוחן את חסמי השוק הקיימים בישראל, כמו גם את היתרונות הגדולים ביותר של ישראל, ובהם האקלים שופע השמש והמוניטין המוביל בעולם בתחום הקלינטק. החברות הצעירות שלנו פיתחו מוצרים מדהימים בתחום אנרגיית השמש, מונים חכמים, ניהול רשת החשמל, בידוד, חומרי בנייה, חישה מרחוק, איסוף נתוני עָתֵק וטכנולוגיות לחיסכון במים. עם זאת, חברות רבות לא זוכות לתמיכה מספקת במקום החשוב ביותר: בבית, בשוק המקומי. המעבדה לחידושים פיננסיים בחנה את המכשולים וההזדמנויות למימון, ובידיה המלצות מפורטות להטבות מס, להלוואות מסובסדות, להוזלות ולהנחות כמות, למימון מבוסס-ביצוע ולהקלה באסדרה. ההמלצות הללו ישולבו בהצעה להקים קרן ירוקה בסך 3 מיליארד ₪, שתביא למינוף של למעלה מ-11 מיליארד ₪ במימון ליותר מ-85,000 דירות ירוקות, ותוביל באופן ישיר להפחתה שנתית משוערת של 5.1 אחוזים בפליטות גזי החממה של ישראל. התוצאה תהיה מגזר עסקי חזק יותר, שיציע פתרונות מקיימים של בנייה ירוקה, שיטות בנייה ירוקה שהמימון להן אפשרי, ועלויות תפעול נמוכות יותר לצרכנים — וכל אלה יקרבו אותנו להפחתת מדרַך הפחמן, וכך יתרמו לאִפְחּות שינוי האקלים.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.