מימון הטיפול בפסולת מוצקה בישראל

פסולת מוצקה

המעבדה והדו"ח מתמקדים בבחינה של מודלים פיננסיים המיועדים למימון הטיפול בפסולת מוצקה בישראל, מתוך רצון לתת מענה לצורכי המשרד להגנת הסביבה בשאלות הנוגעות לאסטרטגיות להפחתת פסולת מוטמנת וליצירת שיתוף פעולה ציבורי-פרטי, תוך מינוף כספים ממשלתיים. המעבדה מומנה בתור מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון מילקן, בתמיכה מקרן גולדמן. ביום המעבדה השתתפו יותר מ-60 משתתפים ממשרדי ממשלה, מהאקדמיה, מארגוני סביבה ומבנקים, וכן יזמים, משקיעים פרטיים ויועצים עצמאיים מהמגזרים השונים, בהם אורחים
מומחים מחו”ל. משתתפי המעבדה דנו בפתרונות שונים שאומצו במדינות אחרות ובהתאמות הדרושות בישראל. בין מסקנות המעבדה אפשר למנות את הצורך לשתף את הרשויות המקומיות בכל שרשרת הטיפול בפסולת המוצקה ולא לצמצם את אחריותן לאיסוף פסולת בלבד כפי שנעשה עד היום. כמו-כן הועלו אפשרויות שונות למימון הפרויקטים, לאו דווקא באמצעות מענקים אלא בשיטות אחרות. בשיטות אלו נכנס השוק הפרטי לתמונה והרשויות משתתפות ברווחים הטמונים בהשבה ובמחזור של פסולת מוצקה.
מיד לאחר המעבדה התקיימה ישיבת סיכום ובה סוכמו הנקודות העיקריות והוחלט להקים צוות עבודה כדי לבחון לעומק רעיונות שעלו במעבדה.

שירי חפר
התמחתה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה בארנסט אנד יאנג כיועצת בקבוצה לשיפור ביצועים. עבודתה כללה SAP ויישום אורקל במספר חברות בולטות בישראל כגון תנובה מחלבות, שטראוס, כלל ביטוח וקוקה קולה. ספורטאית רצה מרתון חצי מקצועי, מטפסת הרים וטריאתלון. מתנדבת בטנדם ישראל, שבו...
פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.