מימון חדשני למחקר עולמי בתחום הבריאות

מאת קיטלין מקליין

זה זמן רב קיימת בעולם הרפואה הפרדה בין המדינות המפותחות שיכולות להרשות לעצמן טיפולים חדשניים, לבין המדינות המתפתחות שתושביהן העניים, לעתים קרובות, לא מקבלים טיפול רפואי גם כשהם זקוקים לו בדחיפות. מאחר שמיגור של מחלות כמו שחפת ומלריה יביא להשפעה דרמטית על הכלכלות המתפתחות, גורמים שמשקיעים במדינות אלו, כולל ארגוני סיוע רב-לאומיים, קרנות, תאגידים וקרנות מוסדיות, חייבים לשתף פעולה בדרכים חדשניות כדי להגדיל את מאגר ההון הזמין לקידום של גילוי תרופות.

דוח זה של מכון מילקן, בתחום מימון חדשני למחקר ופיתוח עולמי בתחום הבריאות, בוחן דרכים להרחבה של זרימת ההון במטרה לגשר על הפער ולהשיג יותר טיפולים למחלות שמשפיעות בעיקר על המדינות המתפתחות.

על מנת לבחון את המודלים הפיננסיים היעילים ביותר למימון של פיתוח תרופות וחיסונים, מכון מילקן כינס מעבדה לחידושים פיננסיים בתמיכת קרן ביל ומלינדה גייטס. משתתפי המעבדה, ביניהם פעילי בריאות עולמיים ומשקיעים מהמגזר הציבורי והפרטי, הגיעו למסקנה כי כיום מחקר ופיתוח בנושא המחלות של מדינות מתפתחות יכול להוות הזדמנות לערב משקיעים נוספים, מעבר לתורמים המסורתיים, עם החזרים כספיים וחברתיים מוחשיים.

הדוח מתווה אסטרטגיות לשיפור ולהרחבת השימוש בכלים פיננסיים במטרה לערב את מאגרי ההון הגדולים ביותר שזמינים, כולל:

  • פיתוח דרכים יעילות יותר למעורבות תורמים. • יישום מנגנוני הון מעורב שמפזרים את הסיכון בין מממנים עם צרכים שונים. • יישום מודלים שמבוססים על שוק ההון ויכולים למשוך משקיעים חדשים לתחום המחקר והפיתוח. • בחינת מודלים חדשים מהמגזר הפרטי שמסתמכים על מנגנונים כמו תעודות סל וניירות ערך צמודי תמ"ג. • יצירת שותפויות חדשניות בין ארגוני מימון לבין גופים בעלי ידע ותשתיות בשווקים מקומיים.

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.