לקראת דיור בר-השגה בישראל

דיור בר השגה

ישראל סובלת מכּשלים חמורים בשוק הדיור. העלייה הניכרת במחירי הדיור בחמש השנים האחרונות, גבוהה מן העלייה בהכנסה הממוצעת למשק-בית. אין היצע מספק של דירות להשכרה או לרכישה, ומשפחות רבות אינן עומדות בתחרות ששוק הדיור הנוכחי מייצר.

בעיית הדיור מורכבת למדי. היא כוללת סוגיות שעניינן מדיניות הדיור, הבנקאות וההלוואות, כמו גם הצורך בפיתוח תכניות חדשות. כדי להסיר את החסמים, אין די בהגדלת ההשקעות בתחום הדיור. יש גם לפתח שותפויות פרטיות- ציבוריות שיעשו שימוש בהון פרטי למינוף המימון הציבורי הפתרון טמון בהרכבת "ערכת-כלים" שתכלול יישומים חדשניים של כלים פיננסיים מהימנים, ובאימוץ גישות שישלבו בין תחומי השוק, הקהילה והמדיניות, ויגשרו על הפער בין הוצאות הדיור לבין ההיצע הנתון.

גורמים שונים, וביניהם הממשלה, עיריות ומועצות, קבוצות קהילתיות, יזמים ומשקיעים, הציעו יוזמות שונות שמטרתן להגדיל את היצע הדירות וכך להוזיל את מחירי הדיור. יוזמות אלו יושמו, לפחות בתחומי הקהילה, בפרויקטים שונים שאיחדו מימון פילנתרופי עם משקיעים ממוקדי-מטרה המנסים לגבור על המורכבות ועל העלויות הגבוהות הכרוכות בפיתוח היוזמה. יחד עם זאת, ישראל זקוקה לפתרונות פיננסיים ישימים הניתנים לפריסה רחבה, שיתגברו על היעדר היצע של יחידות-דיור. המפתח להצלחה בתחום זה, הוא קיימוּת ומִדרגיוּת

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.