הכלה פיננסית: הרחבת נגישותן הפיננסית של אוכלוסיות חלשות בישראל

הכלה פיננסית

דוח זה מספק סקירה של סדנה בנושא מדיניות שבדקה איך לשפר את ההכלה הפיננסית עבור אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות ללא גישה מספקת לשירותים בשווקים מתפתחים ומפותחים רבים ברחבי העולם. הסדנה, אותה כינס מרכז מילקן בישראל בשיתוף עם קרן סיטי ב-26 בפברואר 2013 בירושלים, בחנה את שיטות העבודה המיטביות מכל העולם והתבססה על ניסיונם של קובעי מדיניות, אנשי ביצוע ואנשי מימון שעובדים עם אוכלוסיות במצוקה בישראל.

נוסף על הסדנה, מרכז מילקן לחדשנות סקר את הסוגיות של הכלה פיננסית עם קובעי מדיניות מרכזיים, בהם נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מנכ"ל משרד האוצר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המשנה לחשב הכללי ופרופ' מנואל טרכטנברג, ראש הוועדה הממשלתית לשינוי חברתי וכלכלי. המפגשים האלה היו חלק חשוב מתהליך פיתוח המדיניות, וכל אחד מהמשתתפים היה מעורב ופתוח למכלולים של פתרונות.

מטרת הדוח ליזום תהליך של בניית שותפות עם קובעי מדיניות ואנשי ביצוע על מנת להתמקד בצעדים הנחוצים שיש לנקוט כדי להעביר את החקיקה הרלוונטית וגם להטמיע את התשתיות הנדרשות לפיתוח מיקרו-מימון, עסקים זעירים ומוצרים ושירותים אחרים להכלה פיננסית בישראל.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.