2013-14
 • תמר פיצחד'זה
 • אסף זילברשטיין
 • ערן שמואלי
 • יואב רוטלר
 • נעה ליטמנוביץ
 • גלב קלמפרט
 • אייל גלקין
 • לילי פרידלר
 • ארי אייכלר
 • גלעד ברנד
 • ארנון ברק
 • אסף עמית
יואב רוטלר

יואב רוטלר

התמחה במנהלת לתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה.

לפני הצטרפותו לתוכנית העמיתים, רוטלר עבד כיועץ בחברה פרטית והתמחה בייעוץ ותכנון כלכלי בתחומי חקלאות, סביבה וקיימות. עבודתו כללה בין השאר מחקרים כלכליים למשרדי החקלאות והגנת הסביבה, תכנון אסטרטגי ופיתוח עסקי עבור ארגונים חקלאיים בארץ ובבדיקות היתכנות לפרויקטים חקלאיים במספר מדינות מתפתחות בעולם. רוטלר עבד בנוסף כעוזר הוראה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.

כחלק ממחויבותו לשירות חברתי, רוטלר עבד כמטפל בילדים בסיכון אשר סבלו מהתעללות קשה ומהזנחה, ועסק בפעילות התנדבותית שהתמקדה בזכויותיהם של עובדים זרים המנוצלים בענף החקלאות ובהוראת עברית בסיסית למבקשי מקלט.

רוטלר הינו בעל תואר ראשון בכלכלה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת בן-גוריון. כיום הוא לקראת השלמה של תואר שני בכלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, עם דגש על התועלת הנובעת מאספקת מים יציבה לחקלאות.

כיום עושה דוקטורט בכלכלת פיתוח באוניברסיטת תל-אביב.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.