2015-16
  • שרון (שרי) אסיף
  • שירן וקנין
  • נתן המנדינגר
  • ניר לוטן
  • אורי דביר
  • שירה אטינג
  • אסא כהן

נתן המנדינגר

המנדינגר התמחה ברשות לניירות ערך.

טרם הצטרפותו לתכנית עבד כעוזר מחקר עבור פרופסור בן בסט באוניברסיטה העברית. בנוסף שימש כעוזר מחקר לוועדה להגברת התחרות בבנקאות ובשירותים פיננסים נפוצים (ועדת שטרום). במהלך לימודי התואר הראשון עבד כעוזר מחקר באגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

 שירת כלוחם בחיל השריון. במהלך השירות קיבל נתן אות הצטיינות גדודי על פעילותו במהלך מלחמת לבנון השנייה.

בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת: כלכלה, פילוסופיה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית, סטודנט לתואר שני בכלכלה פיננסית באוניברסיטה העברית.

לאחר התכנית, עובד ברשות להגבלים עיסקיים.

 כיום, עוזר אקטואר במנורה מבטחים.

צילום: חן ליאופולד

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.