2002-03
  • יוליה ריבקין-בירמן
  • משה בר-סימן-טוב
  • איילת צור-ניברג
  • קרן הראל
  • עומר בן-צור

משה בר-סימן-טוב

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים שניהם מהאוניברסיטה העברית.

כיום, הציר הכלכלי של משרד האוצר בוושינגטון.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.