2016-17
  • אריק (קיניוהאן) האן
  • ליאור קאראסו- רם
  • ארון צ'איטאניה סאליבנדרה
  • קלייר קאופמן
  • טובה ווסר
  • נעם סוננברג
  • יעל נאור
  • ענת מורג
  • אלכסנדר קליינר
  • נתנאל כהנא

ארון צ'איטאניה סאליבנדרה

בתכנית העמיתים, ארון שובץ בחברת StartUp Nation Central שם עבד על פיתוח והעצמה של תעשיית האגריטק, טכנלוגיית החקלאות, בישראל וקליפורניה על ידי יצירת SPV שיכלול שילוב של השקעות במניות, אגרות חוב כפופות לטווח ארוך שימכרו למשקיעים פילנתרופיים, אגרות חוב בגירות ארוכות טווח שימכרו לקרנות פנסיה וביטוח בכדי להגביר את תזרים העסקה על ידי המשקיעים בענף האגריטק.
מחקרו הסופי היה בנושא העצמת תעשיית האגריטק בישראל וארצות הברית. הוא התמקד בשיתוף פעולה של קליפורניה- ישראל בחדשנות גלובלית.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.