2020
  • יונתן וינטר
  • מאיה שאטון
  • סיגלית לידאי
  • טוסין גבאדגשין
  • מייקל ווארי
  • מרב קפלן
  • מרינה לובנוב
  • הדר זר אביב

מרב קפלן

עמיתה ישראלית, מתמחה במשרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי.

למרב תואר ראשון  בפילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה ותואר שני במדיניות ציבורית שניהם מהאוניברסיטה העברית.

התזה שלה עסקה בתפקיד הראיות המתקבלות מניסויים רנדומליים מבוקרים בתהליכי קבלת החלטות על מימון ציבורי של תרופות.

טרם הצטרפותה לתוכנית עבדה מרב כחוקרת במכון ברוקדייל.

כיום, ראש מטה באגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.