איך להפוך את אזור הסטרט-אפ לאומת הסטרט-אפ?

המחקר מניח בידי מקבלי ההחלטות תשתית מתודולוגית לבניית כלי מדיניות לפיתוח יזמות טכנולוגית בראייה אזורית. המחקר נותן כלים לבחינת המאפיינים האזוריים הקיימים, ולבחינת הכדאיות והיעילות של המדיניות ושל אסטרטגיית הפיתוח. המוטיבציה למחקר נובעת מהצורך במדיניות ממשלתית לפיתוח כלכלי-אזורי המותאם לאזורים השונים, לשם עמידה ביעדי פיזור האוכלוסייה שנקבעו בתכנית האסטרטגית לדיור אותה ניסחה המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. הדגש העיקרי של מדיניות ממשלתית מסוג זה הוא ביצירת תעסוקה בשכר גבוה מחוץ למרכז הארץ, על מנת לעודד הגירה פנימית של אוכלוסייה משכילה לאזורים אלו. המחקר מתמקד בתחום ההיי-טק, ובפרט ביזמות טכנולוגית.

יעל נאור
נאור מתמחה במועצה הלאומית לכלכלה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, והיתה מעורבת במספר פרויקטים שנסובו סביב פנסיות, גיל פרישה, פיתוח אזורי, תחבורה. לפני כן, עבדה במשרד המדען הראשי במשרד הכלכלה כעוזרת לראש המטה. בעת לימודיה,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.