קידום הייצוא הישראלי לאפריקה

החלטת ממשלת ישראל מ-2016 קובעת צעדי מדיניות לצורך חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות אפריקה, לצד צעדים נוספים שנעשו לחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה הכלכליים. אפריקה והשווקים המתפתחים נמצאים במוקד הכלכלה העולמית בשנים האחרונות, ורבים הגורמים המבקשים להעמיק את מעורבותם בצמיחת היבשת. מחקר זה מבקש לבחון את היקף הייצוא הישראלי למדינות אפריקה ולמדינות מתפתחות אחרות, ואת כלי הסיוע הממשלתיים המיועדים לכך, וזאת בהשוואה לנעשה בעולם בהקשר זה. במסגרת זו, מוצע לאמץ מודל סיוע ממשלתי של הקמת גוף פיננסי לפיתוח.

נתנאל כהנא
כהנא מתמחה במחלקת החשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, תחילה כמתמחה במשפטים ולאחר מכן כעורך דין. עבודתו כללה, בין השאר, פיקוח על הצעת ניירות ערך של חברות לא נסחרות, בחינת יישום החוק לקידום...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.