הערכת התמורות הישירות והעקיפות במבני תעסוקה ירוקים בישראל

מחקר זה מעריך את כדאיות ההשקעה בהקמת מבני תעסוקה ירוקים בישראל, תוך כימות כלל סוגי התועלת – הישירה והעקיפה – הנובעים משיפור איכות הסביבה הפנימית של המבנה (Indoor Environmental Quality). בין סוגי התועלת הישירה ניתן למנות בעיקר חיסכון בעלויות התפעול והתחזוקה. התועלת העקיפה באה לידי ביטוי בשיפור מצבם הבריאותי והתעסוקתי של המשתמשים במבנה, בין היתר על ידי הקטנת תחלואה והגברת תפוקה. אומנם קיים קושי בכימות התועלת העקיפה, אך לפי מחקרים רבים שנערכו בעולם, שמספקים אומדנים להשפעתה הכלכלית, עיקר הכדאיות הכלכלית בבנייה ירוקה טמון דווקא בה, ולא בחיסכון הישיר.

רון גובזנסקי
גובזנסקי התמחה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד כמתכנן סביבתי בעמותת "אדם טבע ודין" ובחברת "יוזמות למען הסביבה", וכמתכנן עירוני בחברת הייעוץ AVIV AMCG. במסגרת עבודתו עסק בניהול פרויקטים וייעוץ סביבתי לפרויקטי בניה ברחבי הארץ.עבודתו כללה איסוף וניתוח נתונים תכנוניים וסביבתיים,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.