הכלה פיננסית עבור אנשים החיים בעוני, בהדרה ובחובות-יתר

מדינת ישראל בולטת יחסית למדינות המערב בשיעור גבוה של עניים ובאי- שוויון חברתי. מדוח בשנת 2016 חיו בעוני כ-%19.1  מכלל המשפחות בארץ.

לקידום מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים יזם בשנת 2015 את תכנית 'נושמים לרווחה' המעניקה טיפול אינטנסיבי ומערכתי במשפחה לקידום מצבה באמצעות רכישת כלים למיצוי זכויות, שיפור מצב התעסוקה והפרנסה ועוד. אולם הנתונים מראים כי על אף ההתקדמות של המשפחות בצירי ההתערבות השונים,  אחד הקשיים המהותיים שעמן המשפחות מתמודדות הינו בעיית חובות כספיים מהעבר, ההולכים וטופחים, ללא יכולת להגיע להסדר עם הנושים השונים ולא מאפשרים למשפחות לשפר את מצבן הכלכלי ולצאת ממעגל העוני, גם כאשר הכנסת המשפחה גדלה.

מדיניות בעולם להתמודדות עם בעיית חובות היתר

במדינות השונות עיקר המדיניות בתחום הטיפול בבעיית החובות וההדרה הכלכלית הכילה את המרכיבים הנ"ל:

  1. הנגשת אשראי זול ובטוח עבור אוכלוסיות מודרות באמצעות הלוואות ממוסדות פיננסיים ללא כוונות רווח (כגון איגודי אשראי, קרנות הלוואות ללא מטרות רווח) וקרנות הלוואות ממשלתיות.
  2. בניית מסוגלות פיננסית לאנשים עם חובות יתר, על מנת לאפשר להם לטפל בצורה יסודית בבעיית החובות שלהם, לקבל החלטות מושכלות ולנהל את ענייניהם הכלכליים בצורה שקולה יותר. דוגמאות להתערבויות : שירות ייעוץ חובות Debt advice; תכניות לקידום אוריינות פיננסית (חינוך פיננסי, ייעוץ וליווי פיננסי); שימוש בכלים של כלכלה התנהגותית לשיפור מסוגלות פיננסית.

המלצות

לאור סקירת הספרות העולמית בנושא ומהנתונים של המחקר המלווה והראיונות האיכותניים עם צוותי התכנית, להלן המלצות העיקריות עבור "תכנית נושמים לרווחה":

  • הקמת קרן הלוואות כמרכיב ב"נושמים לרווחה" להנגשת הלוואות בתנאים טובים לסגירת חובות המשפחה.
  • הקמת שירות ייעוץ חובות לטיפול בהסדרי החובות ובניית תכניות לסגירתם.
  • המשך ליווי כלכלי ומערכתי למשפחה לחיזוק המסוגלות המשפחתית
  • בניית תמריץ לחסכון, על ידי מענק שיינתן למסיימי ההלוואה בתום כל ההחזרים.
  • שימוש בכלים של כלכלה התנהגותית כגון תזכורות לתשלומי הלוואה.
  • המשך השקעה בהכשרות וניהול ידע לצוותי התכנית בתחום טיפוח המסוגלות הכלכלית של המשפחות.
  • שימוש במערכת הממוחשבת ככלי לייעול של תהליך ההתערבות מול המשפחה בכל הקשור להתנהלות הכלכלית והטיפול בחובות.
  • בניית תכנית המשך ל"בוגרים"- לתיחזוק ההשפעה ותהליך השינוי של המשפחות לאורך זמן.
ספא יונס
יונס התמחתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. טרם הצטרפותה לתכנית, ניהלה את "ערוס אלבחר", ארגון נשים אותו ייסדה.  בעבודתה, קידמה את משימת הארגון - פיתוח העצמה כלכלית (קידום תעסוקה, השכלה, יזמות עסקית וחינוך פיננסי) והעצמה קהילתית של נשים יפואיות והגברת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.