לחשוב אחרת על הקרן לאזרחי ישראל

נייר מדיניות זה מבוסס על עדותו של פרופ' גלן יאגו בכנסת בפני הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל (בעבר ועדת פיקוח מיוחדת לכנסת על הקרן להסדרת הכנסות המדינה מהיטלי רווחי גז ונפט) כהמשך למחקר במרכז מילקן לחדשנות במכון ירושלים

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.