מדידה של תכניות חברתיות

תכניות חברתיות נותנות מענה למימון פתרון בעיות חברתיות שאינן מטופלות או המטופלות באופן חלקי, ובכך יוצרות ערך עבור בעלי עניין רבים. כאשר ניתן לזהות את הערך שתכנית חברתית יוצרת, אפשר למשוך משקיעים חברתיים נוספים, ולהגדיל את ההון המושקע בתכניות חברתיות. כיום, גובר הצורך למדידה חברתית הנובע ממגמת הצמצום הגלובלית שמתרחש בעולם הפילנתרופיה. מצב זה מצריך להראות תוצאות ולהוכיח אפקטיביות. עולם ההשקעות, וביניהן ההשקעות החברתיות, היטיב להבין כי על מנת למשוך משקיעים נדרשת מדידה והצגת ערכים ומשמעויות כלכליות של תכניות חברתיות. מחקרים מצביעים על התרחבות של שיטות מדידה והערכה ועל הכרה גוברת בצורך לבחון תוצאות, ביצועים ויעילות בפעילותם של ארגונים ממשלתיים, פילנתרופיים וקרנות. הוכחת השפעת התכנית על ידי הצגת נתונים עשויה להספיק כדי להצדיק את מימונה ולמשוך משקיעים נוספים. אף על פי שייתכן וכי יישום המדידה עשוי להיות מורכב בקרב חלק מהתכניות החברתיות, עבור התכניות בהן המדידה ישימה, אימוץ גישה זו עשויה לסייע להן בהמשך, במיוחד בתחום גיוס המשאבים.

בכדי להנגיש את עולם ההשקעות החברתיות עבור משקיעים חדשים, יש להתאים את המונחים מהעולם העסקי לעולם ההשקעות החברתיות. מחקר זה מנסה לזהות את המדדים שבאמצעותם ניתן לתאר את אופן התקדמות תכנית חברתית וביצועיה, ולתרגם אותם לעולם ההשקעות החברתיות. במחקר גובשו מספר מדדים שהושאלו מהעולם העסקי, כמו למשל היבטים של אפקטיביות, יעילות, חדשנות, יכולת השפעה, מינוף, מדרגיות והחזר כספי. היבטים אלו הינם מוגדרים וביכולתם לספק תמונה רחבה יותר על התכנית, תוך התייחסות לא רק להיבטים כלכליים עבורם.

במחקר זה נבנה מודל לאופן הצגת תכנית חברתית וביצועיה, הכוללת נתונים אודות השקעה בתכנית, מספר משתתפים, תפוקות ותוצאות מאפשרת תרגום הנתונים לערכים ברורים ומדויקים עבור בעלי העניין, לאורך זמן. הצגת מדדים תורמת לגיוס המשאבים, מחזקת את הקשר עם המשקיעים ומאפשרת לנבא מה תהיה תרומתה של ההשקעה החברתית והצגת החיסכון הצפויה ממנה. גיוס משאבים נוספים לתכנית מאפשר לתכניות החברתיות היתכנות לאורך זמן.

הצגה זו מאפשרת למקסם את התועלת מהמשאבים שהושגו, עריכת השוואה בין חלופות השקעה (שעשויה להניב חדשנות בקרב ארגונים חברתיים) וזיהוי כשלי שוק בעולם ההשקעות החברתיות, מעקב אחר התקדמות התכנית בזמן אמת, הגדלת מידת האחריות של בעלי העניין בתכניות אלה ואת השקיפות מולם. להצגה זו יתרונות נוספים, שכן מדידה והערכה המבוצעות היטב מסייעות בקבלת החלטות, מאפשרות ניהול טוב יותר של תכניות, הקצאת משאבים באופן שקול ומחושב ובקרה על גורמי מימון ומנהלי הארגונים.

ענת מורג
מורג התמחתה במוסד לביטוח לאומי. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה כעוזרת מחקר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב. במהלך לימודי התואר הראשון עבדה כעוזרת מחקר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון. כמו כן, התנדבה בפרויקט הלאומי בסיוע לניצולי שואה למימוש זכויותיהם, תיעוד סיפורם האישי והנצחתם....
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.