תכנית ערבויות מדינה למתן אשראי למטרת השקעה בהתייעלות אנרגטית ובהפחתת פליטות גזי חממה

דוח זה מסכם עבודה שנעשתה עבור אשכול מדיניות במשרד להגנת הסביבה, לשם ביסוס עמדת המשרד להגנת הסביבה

בנושא תכנית ערבויות מדינה להלוואות להשקעות בהתייעלות אנרגטית  [החלטת ממשלה 542 ]. הדוח נכתב תודות לליווי

המסור של סטיבן זכר ממרכז מילקן לחדשנות במכון ירושלים למחקרי מדיניות ואביטל עשת מאגף מדיניות סביבתית,

אשכול תכנון ומדיניות המשרד להגנת הסביבה. תודה נוספת מגיעה לכל המראויינים בדוח זה על שיתוף הפעולה והזמינות.

שירי חפר
התמחתה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה בארנסט אנד יאנג כיועצת בקבוצה לשיפור ביצועים. עבודתה כללה SAP ויישום אורקל במספר חברות בולטות בישראל כגון תנובה מחלבות, שטראוס, כלל ביטוח וקוקה קולה. ספורטאית רצה מרתון חצי מקצועי, מטפסת הרים וטריאתלון. מתנדבת בטנדם ישראל, שבו...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.