ערבויות המדינה למתן אשראי למטרת השקעה בהתייעלות אנרגטית ובהפחתת פליטות גזי חממה

מרכז מילקן לחדשנות השלים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה דוח על מודלים פיננסיים להאצת האימוץ של טכנולוגיות ליעילות אנרגטית בישראל.   הדוח היה חלק מהמיזם המשותף עם המשרד להגנת הסביבה, להאצת השימוש בטכנולוגיות ליעילות אנרגטית במגזרים שונים.  הדוח מזהה את שיטות העבודה המיטביות לגיבוש ויישום תכניות לצורך ניצול הערבויות במסגרת החלטת הממשלה משנת 2016 לתמוך בהשקעות עסקיות בפתרונות בנייה ירוקה/יעילות אנרגטית.

המחקר זיהה סוגיות ונהלים מרכזיים וכיווני מפתח לצורך ניצול ערבויות הממשלה:

  1. מינוף יעיל – לאור הדרישות הקיימות של המלווים המסחריים לערבויות ולביטחונות, אין לפרויקטים אפשרות למנף את ההון שלהם ביעילות. ניתן להשתמש בערבויות כדי להוריד את הדרישות לערבויות וביטחונות צולבים בצורת נכסי חברה אחרים, מה שיגדיל את כושר המינוף ואת היעילות של הון החברה.
  2. אתרי מבחן – בעוד במעבדות קיימות טכנולוגיות פורצות דרך ליעילות אנרגטית, אין מספיק הון זמין לגישור על פער המימון שנדרש לצורך מסחור שלהן או לשילוב הטכנולוגיות האלו בפתרונות מסחריים. ניתן להשתמש בערבויות כדי לתמוך במחקר ופיתוח נוספים, בניסויי בטא ואתרי מבחן.
  3. הבטחת ביצועי טכנולוגיה – קיימת התנגדות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בשרשרת היעילות האנרגטית – מפיתוח טכנולוגיה ועד ההתקנה. לצד השימוש בערבויות, התכנית צריכה לכלול פיתוח של מאגר נתונים מאושר והסמכה סטנדרטית לטכנולוגיות.  ניתן גם להשתמש בערבויות כדי לספק הבטחות לביצועים פיננסיים.
  4. גמישות רגולטורית – אמנם עיקר ההתנגדות והמחסומים בדרך לאימוץ של טכנולוגיות ליעילות אנרגטית הם בשרשרת ערך השוק, אבל גם האישורים שנדרשים מרשויות הממשלה מהווים מכשול. המחקר זיהה דרכים לייעול התהליכים ברמת הרישוי, כולל שימוש בקרקע, תכנון, בנייה וציות.  זה כולל שילוב של רשתות אנכיות (ספקים ולקוחות) ואופקיות (מתחרים) עם שיתוף והעברת ידע.
שירי חפר
התמחתה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה בארנסט אנד יאנג כיועצת בקבוצה לשיפור ביצועים. עבודתה כללה SAP ויישום אורקל במספר חברות בולטות בישראל כגון תנובה מחלבות, שטראוס, כלל ביטוח וקוקה קולה. ספורטאית רצה מרתון חצי מקצועי, מטפסת הרים וטריאתלון. מתנדבת בטנדם ישראל, שבו...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.