כלים לתמיכה בחדשנות ישראלית בתחומי SDGtech כגשר לפיתוח בינלאומי

קיימים החסמים העומדים בפני היווצרותה של חדשנות מכוונות לשווקים מתפתחים, מיפוי מסלולי התמיכה והתוכניות השונות המסיעות להתמודד עם חסמים אלו וכן להציע אפיקי פעולה נדרשים נוספים לשם מיצוי הפוטנציאל הטמון בשווקים מתפתחים.  החסם העיקרי הנו, היעדר מימון פרטי וממשלתי המתאים לשלבי צמיחה שונים, ולחסמים שאינם מימונים , כאשר החסם הנוסף המאפיין את מרבית של שלבי בצמיחה השונים הוא היעדר היכרות מספקת של שוק היעד וקושי באיתור ומציאת שותפים מתאימים בשל כך. בהתאם לכך ,המלצות מחקר זה הנוגעות לעיצוב מסלולי תמיכה לקידום חדשנות ישראלית בשווקים מתפתחים נותנת מענה לשני סוגי החסמים הנ"ל, לצד התמקדות ביצירת רצף תמיכה המבוסס על תפיסת המשכיות המאפשרת לחברות ויזמים ישראלים להיעזר במסלולי התמיכה של רשות החדשנות לאורך שלבי צמיחה שונים. עיקרו של רצף זה  לאגד את מסלולי התמיכה למו"פ והתאמת מוצר יחדיו ולהוסיף נדבך מרכזי ומשמועתי והיא פיילוטים בשווקים מתפתחים, לצד יצירת תוכניות פיילוטים יעודים בשיתוף גופים זרים מבחרים בשווקים מתפתחים.

מרינה לובנוב
עמיתה ישראלית, מתמחה ברשות החדשנות. מרינה בעלת תואר ראשון בהנדסת משאבי מים וסביבה מהטכניון ותלמידת מחקר בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מחקרה עוסק בביטחון התזונתי במדינת ישראל. במקביל למחקרה האקדמי משמשת מרינה כעוזרת מחקר והוראה בחוג למדיניות ציבורית ובפקולטה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.