הטבת מס להשקעות חברתיות

עוצמתן ומורכבותן של הבעיות החברתיות בעידן המודרני מחייבות ממשלות בכל העולם לחפש אחר גישות חדשניות ויצירתיות למימון פתרונותיהן. במסגרת המחקר נערכה סקירה מעמיקה של פעולותיהן של אנגליה וארה"ב בתחום הטבות המס והחקיקה הייעודית להשקעות חברתיות. לבסוף, במטרה לעודד השקעות חברתיות ולבנות שוק הון חברתי בישראל, נציע הטבת מס המתאימה לישראל.

פיתוחו של שוק הון חברתי בישראל יכול להביא לקפיצת מדרגה בהתמודדות עם בעיות חברתיות. תרומות ותקציבים אינם מספיקים ולכן יש צורך בהשקעות חברתיות. במטרה לגוון ולהגדיל את מקורות המימון החברתיים, יש לפעול לפיתוחן של דרכי השקעה נוספות ולשילוב כספים מהמגזר.

בדומה להשקעה בחברות הזנק, השקעות חברתיות מאופיינות ברמת סיכון גבוהה ובתשואה נמוכה ביחס לסיכון, אשר גורמות למשקיעים לבחור שלא להשקיע בהשקעות מסוג זה, למרות שקיימת תשואה חברתית חשובה. מתן הטבת מס להשקעות חברתיות תגרום לעלייה בכדאיות ההשקעות החברתיות, וכתוצאה מכך תסייע להגדלת המשאבים לפתרון בעיות חברתיות. הטבת מס למשקיעים חברתיים מפחיתה את עלות גיוס ההון של התאגיד החברתי, ובנוסף מצמצמת את החסרון התחרותי הנובע  מהמחויבות לקידום מטרות חברתיות על חשבון מקסום רווחים.

הטבת המס המוצעת לעידוד השקעות חברתיות, הינה הוספת תיקון לחוק האנג'לים כך שיכלול גם הטבה עבור המשקיעים החברתיים עבור כל סוגי המשקיעים ועבור כל סוגי ההשקעות. ראוי שהטבת המס תינתן הן עבור השקעת הון והן עבור השקעת חוב, על מנת לאפשר הגדלת המשאבים המימוניים מבלי להפלות בין סוגי השקעות שונות.

חוק האנג'לים מספק מענה טוב עבור עידוד השקעות חברתיות. וכן, קיים יתרון בכך שהחלת חוק האנג'לים למעשה מאפשרת שימוש במנגנון הטבת מס קיים, המוכר לרשות המיסים, כך שאופן תפעולו יהיה פשוט וקל. הטבת המס תינתן רק למשקיעים אשר ביצעו השקעה במיזם חברתי המוכר ומפוקח על ידי רשות התאגידים בכפוף לתעדוף ממשלתי אשר ייקבע ויפורסם מראש.

לסיכום, קיים צורך בחקיקה ייעודית המכירה בהשקעות חברתיות באופן מוסדר, ומעניקה להם הטבת מס, בדומה לנעשה באנגליה ובארה"ב.

שירן וקנין
וקנין התמחתה בחטיבת תכנון וכלכלה ברשות המיסים. לפני הצטרפותה של שירן לתוכנית, היא עבדה כמרצה ומתרגלת באוניברסיטת בן גוריון, המכללה למנהל ומכללת אשקלון. במסגרת השירות הצבאי שירן שירתה כקצינת שלישות בחטיבה מרחבית שגיא בגבול מצרים. היא עדיין משרתת ביחידה במילואים...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.