אגריטק ישראלי ואתגרי החקלאות בהודו: מדיניות ממשלתית לעידוד חדשנות וייצוא

מחקר זה בוחן את המגמות והתהליכים בחקלאות ההודית, ואת האתגרים שעמם היא מתמודדת. לאור אתגרים אלו מוצג ענף האגריטק הישראלי ונטען כי קיים פוטנציאל רב להפנות את מאמצי המו"פ הישראלי לטובת האתגרים של העולם המתפתח בכלל, ושל הודו בפרט. אחר כך נבחנה המדיניות הממשלתית הקיימת לסיוע ליזמים ולחברות בתחום האגריטק לפעול בהודו. הוצגו מגוון רחב של תוכניות ממשלתיות המיושמות במדינות אחרות בעולם כדי לסייע לחברות המקומיות שלהן לפעול במדינות המתפתחות. בהשוואה בין הקיים בישראל לבין הנעשה בעולם, עולה כי קיימים פערים רבים, וישנן הזדמנויות עבור הממשלה להשתפר ולהציע פתרונות חדשים. הפרק האחרון בוחן כיוונים ראשוניים ליישום כלים שונים במטרה לסייע לענף האגריטק הישראלי לפתח ולייצוא פתרונות עבור ענף החקלאות ההודית. מרבית הכיוונים שהוצגו רלוונטיים למגוון רחב יותר של ענפים כלכליים ומדינות יעד, מעבר למקרה הבוחן של אגריטק והודו. מסקנות המחקר מהוות בסיס לאפשרויות מגוונות עבור מחקרים ועבודות המשך.
דרור שבדרון
שבדרון התמחה במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד ככלכלן זוטר במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. היה אחראי על פרויקט תרחישי אוכלוסיה אזוריים לישראל 2040-2015. לקח חלק בשיתוף הפעולה של משרד האנרגיה ומכון המחקר IIASA. כמו-כן,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.