פרופ' איתן ששינסקי מנחה מחקר

פרופ' ששינסקי מנחה מחקר של עמית אסא כהן.

פרופ' (אמריטוס) לכלכלה ציבורית מהאוניברסיטה העברית בקתדרא ע"ש סיר אייזיק וולפסון.

בעל דוקטורט בכלכלה מ- Massachusetts lnstitute of Technology , ארה"ב.תחומי המחקר שלו עוסקים בכלכלה ציבורית, תיאוריה כלכלית, ביטוח סוציאלי.

יו"ר הועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל ובראש הועדה לבחינת המיסוי של משאבי הטבע האחרים בישראל.

בין תפקידיו הרבים, שימש יושב ראש מועצת מנהלים, קרן פנסיה, "נתיב" ישראל,חבר הוועדה להפרטת החברות הממשלתיות,מנהל תוכנית בינלאומית להפרטה ורפורמות מבניות באוניברסיטת הארוורד, ארה"ב ועוד.

צילום: דודי ועקנין

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.