ד"ר דן קאופמן מנחה מחקר
ד"ר דן קאופמן מנחה מחקר של העמיתה יעל נאור.
ד"ר דן קאופמן, ניהל את המרכז למחקרי חדשנות וצמיחה, במכון ירושלים לחקר ישראל. יזם וניהל פרויקטים רבים וביניהם:
פרויקט Target החוקר את יכולות הממשלה למקד מדיניות תחומית (דוגמת חיזוק תחום הביוטכנולוגיה בישראל). מחקר השוואתי הכולל את ישראל, צרפת ספרד סלובניה וליטא. הפרויקט זכה במימון האיחוד האירופי (FP7) ותקציבו הרב שנתי הינו כ 5 מליון ₪.
מחקר בנושא יעילותן של התכניות לשיתוף פעולה במו"פ בין-לאומי הפועלות בישראל ככלי לקידום חדשנות בתעשייה. הפרויקט זכה במימון האיחוד האירופי (FP7) ומשרד התמ"ת בתקציב כולל של חצי מליון ₪.
מחקר בנושא "השפעת תחום מדעי החיים בירושלים על כלכלת העיר"  – במימון הרשות לפיתוח ירושלים.
מחקר מדיניות בנושא חיזוק ההשכלה הגבוהה בירושלים והשפעתה על כלכלת העיר המחקר הקיף למעלה מ 5000 סטודנטים  – במימון האיחוד האירופי (FP6) והרשות לפיתוח ירושלים.
פרויקט מחקר להערכת תכנית החממות הטכנולוגיות –  במימון משרד המסחר והתעשייה.
פרויקט מחדשי"ם, העוסק בניתוח גורמי הצמיחה האזוריים במרחב ירושלים. המחקר זכה למימון מהאיחוד האירופי (FP6) ותקציבו עמד על כ 3 מליון ₪.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.