הוכחת הכדאיות הכלכלית של טכנולוגיות מים

מחקר זה מהווה המשך ישיר לדו"ח המעבדה לחידושים פיננסים ״מודלים פיננסיים עבור משק מים בר-קיימא״, אשר פרסם מרכז מילקן לחדשנות ב-2016. המחקר הנוכחי מתמקד במציאת פתרונות פיננסיים לתמיכה בייצוא טכנולוגיות מים ישראליות לתאגידי מים עירוניים בקליפורניה. מטרת המחקר לבחון את ההיתכנות הכלכלית של טכנולוגיות החוסכות במים. מעבר לכך, המחקר מחפש אחר פתרון מערכתי עבור משבר המים בקליפורניה, כאמצעי לפתרון משבר המים העולמי.

המחקר סוקר את משק המים העולמי ומשק המים של קליפורניה, בדגש על החסמים להפיכתם למשקי מים בר-קיימא. לאחר מכן מובא תיאור של סיפור ההצלחה של משק המים הישראלי ולקחים שניתן  ללמוד ממנו וליישם בקליפורניה. לאחר מכן, מוצג תיאור של מודל 'מימון להשפעה ברת-קיימא'- Environmental Impact Financing, והתרומה האפשרית שלו לפתרון משבר המים בקליפורניה. המחקר עושה שימוש במודל פיננסי שנבנה ייעודית עבורו, ועל כן ניתן הסבר מפורט של המודל ותוצאותיו נידונות. לסיום, ניתנות המלצות כלליות.

תוצאות המודל מוכיחות כי פרויקטי-מים יכולים להיות כדאיים כלכלית: ניתן לייצר חסכון משמעותי במים ובמקביל לייצר רווחים משמעותיים למשקיעים ולבעלי העניין. בנוסף, המודל מספק מסגרת להמלצות כלליות עבור קובעי-מדיניות ובעלי-עניין, שעיקרן הוא היתרונות בשותפויות ציבוריות-פרטיות, העובדה שעל מחיר המים לעלות ולשקף את עלותם האמיתית, חשיבות התמיכה הממשלתית והערך הגלום בתכנון ארוך-טווח.

המלצות המחקר יכולות לשמש אזורים נוספים ברחבי העולם, מאחר והן יכולות לתת מענה לחסמים גלובליים לפיתוח משקי מים ברי-קיימא.

שירה אטינג
אטינג התמחתה במשרד הכלכלה בIsrael NewTech והתמקדה בפיתוח פתרונות פיננסיים עבור טכנולוגיות מים. במסגרת השירות הצבאי שירה שירתה בחיל האויר. בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בן-גוריון, בעלת תואר שני במדעי הסביבה באוניברסיטת אוקספורד, במהלכו כתבה את התזה שלה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.