מודלים חדשניים למימון תשתיות אנרגיה באפריקה

מאת קיטלין מקליין, קאתי אולדרמן

במהלך 10 השנים הבאות השווי של צורכי התשתית במדינות אפריקה שמדרום לסהרה צפוי לעלות על 93 מיליארד דולר בשנה. יש קשר הדוק בין תשתיות לצמיחה כלכלית ולהתקדמות חברתית, הן מקדמות פיתוח על-ידי הגדלה של רמות התעסוקה והמסחר ושיפור בריאות האוכלוסייה. מצד שני, להיעדר תשתיות עלולה להיות השפעה חמורה על הצמיחה וכושר התחרות של מדינה, מה שמעכב השקעות חוץ ישירות שהן כל-כך נחוצות.

לפי המחקר Africa Infrastructure Country Diagnostic (אבחון התשתיות של מדינות אפריקה), תרומתם של מקורות מסורתיים של השקעות בתשתיות מסתכמת בכ-45 מיליארד דולר ארה"ב בשנה, כך שחסר מימון של 48 מיליארד דולר בשנה ויש לגשר על הפער הזה. יש קשר הדוק בין השקעות בתשתיות לקצב ההתפתחות. כל דולר שמושקע בפיתוח תשתיות ציבוריות מעלה את התמ"ג של מדינה בין 0.05 ל-0.25 דולר ארה"ב. מצבן הגרוע של התשתיות במדינות אפריקה שמדרום לסהרה מצמצם את הצמיחה הכלכלית הלאומית ב-2% בכל שנה ומפחית את היצרנות בלא פחות מ-40%.

המחסור החמור ביותר בתחום התשתיות באפריקה הוא במגזר האנרגיה; יותר מ-60% מתושבי אפריקה לא מחוברים לחשמל. צריכת החשמל השנתית, 124 קווט"ש לנפש, נמצאת במגמת ירידה ומהווה רק 10% מצריכת החשמל במדינות המפותחות, בקושי מספיק כדי להפעיל נורה אחת בעוצמה של 100 ואט במשך שלוש שעות ביום עבור כל תושב. התנאים האלה מסכנים את עתיד תשתיות האנרגיה ואת הצמיחה הכלכלית הכללית באפריקה. בהתחשב באילוצים של המקורות המסורתיים של מימון ציבורי ופרטי, גובר הצורך בהשקעות המגזר הפרטי בפרויקטים של תשתיות.

כדי ליצור רעיונות להרחבת ההשקעות בתשתיות אנרגיה באזור, מכון מילקן בשיתוף עם הסוכנות לפיתוח בינלאומי של ארה"ב כינס מומחים מהמגזר הציבורי והפרטי במעבדה לחידושים פיננסיים שנערכה באוקטובר 2014. נושא המעבדה היה "התגברות על המכשולים: השקעות בתשתיות אנרגיה באפריקה" והשתתפו בה בכירים מתחום ההשקעות הפרטיות בתשתיות אנרגיה, ארגונים ותאגידים, לצד נציגי מוסדות פיננסיים. המשתתפים בחנו דרכים לשפר את היעילות בניהול העסקאות ולהרחיב את הגישה להון וגיבשו פתרונות מוחשיים שבהם אפריקה תוכל ליישם היום כדי לגשר על פערי המימון הניכרים.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.