קידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה: מקרה בוחן תעשיית הגבס

בשנים האחרונות פותחה גישת הכלכלה המעגלית כגישה אלטרנטיבית לכלכלה הליניארית אשר מעלה את הצורך בשינוי ובתכנון מחדש של מערכות ייצור וצריכה לאור העובדה שאנו חיים בעולם עם כמות משאבים מוגבלת ומצומצמת. נמצא כי יישום עקרונות כלכלה מעגלית בענף הבנייה יכול לסייע בצמצום טביעת הרגל הסביבתית של הענף. במחקר נבחנו החסמים המרכזיים שמעכבים היום את המעבר של ענף הבנייה בישראל במעבר לכלכלה מעגלית. במסגרת המחקר נבחרה תעשיית הגבס כמקרה בוחן שבו נבחנו החסמים, הצרכים וההזדמנויות המאפיינים את תעשיית הגבס בארץ וזאת על מנת לבחון את פוטנציאל השימוש החוזר בפסולת גבס ולהביא לסגירת המעגל.

נועם קציר
עמיתה במשרד להגנת הסביבה, עורכת מחקר בנושא כלכלה מעגלית בתחום חומרי הבנייה. עורכת דין, בוגרת לימודי משפטים וגאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, בירושלים. תלמידת מחקר במסלול רגולציה ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בר אילן. מחקרה עוסק בתכנון ורגולציה של מסדרונות אקולוגיים. התמחתה אצל המשנה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.