פלטפורמה ישראלית לפיתוח בין-לאומי

ממשלת ישראל נמצאת בעיצומו של תהליך גיבוש אסטרטגיה לתחום הפיתוח הבין-לאומי בהסתמך על ההזדמנויות שעולות ממגמות מרכזיות בתחום, כגון הגברת מעורבות המגזר הפרטי במימון ובביצוע ושימוש גובר בטכנולוגיות מתקדמות. מחקר זה הוא צעד ראשוני בתהליך גיבוש אסטרטגיית הפיתוח הבין-לאומי. בהתאם לכך, המטרה העיקרית שלו היא להרחיב ולהעמיק את הידע על החסמים להרחבת פעילות המגזר הפרטי בתחום הפיתוח הבין-לאומי וכן על ההזדמנויות, הכלים ואפיקי הפעולה שיאפשרו להתגבר עליהם. ראשית, נסקרים במחקר ההזדמנות הכלכלית בשווקים מתפתחים ובתחום הפיתוח הבין-לאומי והחסמים המרכזיים העומדים בפני חברות פרטיות בבואן לפעול בתחומי הפיתוח. החסמים המרכזיים שזוהו הם הקושי למצוא שותפים במדינות מתפתחות וכן מחסור בסוגי מימון המתאימים לשלבי התפתחות החברות. לנוכח החסמים שחברות נתקלות בהם עם צמיחתן, נערך מיפוי של הכלים המאפשרים להתגבר על החסמים הללו באמצעות שילוב בין מימון ציבורי למימון פרטי, ומתוארות הדרכים לשילוב בין כלי מימון לכלים משלימים. כמו כן, מוצגים ארבעה ערוצים לניהול הכלים שתוארו. המחקר יכול לשמש בסיס לדיון מושכל על אפיקי הפעולה האפשריים לקידום פעילות המגזר הפרטי בתחום הפיתוח הבין-לאומי.

ענת כרמל
כרמל התמחתה באגף כלכלה במשרד ראש הממשלה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה באגף כלכלה של משרד החוץ כאחראית על תחום חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות.  עבודתה עסקה במינוף טכנולוגיות ישראליות לחיזוק קשרים דיפלומטיים, הכוונה מקצועית של משלחות דיפלומטיות, פיתוח כלי עבודה חדשים כתוצאה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.