ניהול משאבי הטבע בישראל: ניתוח שרשרת הערך של תעשיית הפקת הפוספט בישראל כמקרה בוחן

ב -30 השנים האחרונות בלבד, חלה עלייה של 80% בכריית משאבים טבעיים. עד 2050, צפויה עלייה של  300% בצריכת המשאבים בעולם. מגמות אלו ניתן לראות בישראל, מעליית מחירי האנרגיה והמים על הדרישה הגוברת ומינרלים בשוק הבנייה, כמו גם את סוגיית ייצוא הגז הטבעי תוך הבטחת אספקה מספקת למשק הישראלי בעתיד הנראה לעין. מגמות אלו מעלות שאלות אסטרטגיות מדיניות חשובות בנושא ניהול משאבי הטבע בישראל. מחקר זה נועד לבחון כיצד ניהול משאבי טבע נעשה בעולם ובארץ, וכדי להמחיש עד כמה חשוב לבחון את היעילות הכלכלית-סביבתית של הענף, כשלב הכרחי לפני קבלת החלטות הנוגעות לניהול משאבי הטבע בארץ.

זיו לאוטמן
התמחה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותו לתכנית עבד על פרויקט אנרגיה סולארית באוניברסיטה מדעי הסביבה בבוגוטה, קולומביה. לפני כן, הוא השתתף בתכנית מחקר של חוקרי ויצמן הצעירים  של מכון ויצמן למדע. המחקר התמקד בפיתוח מנגנון חדש emissivity property of various surface...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.