מו"פ יישומי בטכנולוגיות סביבה

מחקר זה ממפה את האקוסיסטם של תהליך העברת הטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה בהתמקדות בטכנולוגיות סביבה בישראל. המחקר מנתח חסמים ייחודיים כגון סיכונים טכנולוגיים, חוסר בשוק, מחסור במקורות מימון ואתגר הפיתוח בקנה מידה גדול של טכנולוגיות סביבתיות. בכדי להתגבר על חסמים אלו, מוצעות התאמות לתוכניות ממשלתיות קיימות ויוזמות חדשות שנועדו לתת מענה עבורם.

מעבר לעובדה שהמלצות המחקר בשלבי יישום והטמעה בישראל, כל מדינה בעלת עניין בפיתוח וצמיחת שוק הקלינטק, תוכל לעשות שימוש בממצאים, במתודולוגיה ובהמלצות הנ"ל.

אליאור בלייח
בלייח התמחה במשרד להגנת הסביבה. יליד צרפת, עלה ארצה עם משפחתו בהיותו בן 6. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד כשנתיים בבנק ישראל כעוזר מחקר של חבר וועדה מוניטרית פרופסור צבי הרקוביץ. במסגרת תפקידו היה אחראי על איסוף נתונים, ניתוחים כלכליים וסטטיסטיים,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.