כלי סיוע ממשלתיים לתמיכה במגזר הפרטי במסגרת פעילות הפיתוח הבינלאומי של ישראל

ממשלת ישראל נמצאת בעיצומו של מהלך אסטרטגי לבניית מדיניות לתחום הפיתוח הבין-לאומי. במסגרת התהליך, נבחנת סוגיית שילוב המגזר הפרטי הישראלי באסטרטגיה זו, על מנת שיסייע לממשלה בקידום יעדי הפיתוח הבין-לאומי שהיא מציבה באופן שיגביר את יכולת ההשפעה הישראלית במדינות מתפתחות וישיא רווח כלכלי למגזר הפרטי ולמדינה. בתוך כך, הממשלה בוחנת מהם כלי הסיוע היעילים ביותר שיאפשרו את רתימת המגזר הפרטי למהלך ויתמכו בו בקיום פעילות עסקית בשווקים מתפתחים. מחקר זה נועד להעמיק בסוגיה זו, ולאמוד על טיב הקשר בין כלי סיוע מימוניים לכלי סיוע טכניים המיועדים לקידום ותמיכה בפעילות מגזר פרטי בשווקים מתפתחים מטעם ממשלות. זאת, תוך בחינת השאלה מה השילוב בין שני סוגי כלי הסיוע מציע הן למגזר הפרטי והן לממשלות. מטרת המחקר היא להביא לניצול מיטבי של הפוטנציאל הקיים בפתרונות שמציע המגזר הפרטי הישראלי עבור האתגרים שמתמודדות איתן מדינות מתפתחות. הסקירה וההמלצות המובאות במחקר עשויות לשמש בסיס לדיון מושכל על בניית ושילוב בין כלי סיוע שונים לתמיכה וקידום פעילות המגזר הפרטי הישראלי בתחום הפיתוח הבין-לאומי.

הדס קרשאי
קרשאי התמחתה במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה. טרם הצטרפותה לתכנית עבדה בחטיבה הציבורית של חברת לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים. במסגרת תפקידה כיועצת לקחה חלק בתהליכים אסטרטגיים פנים וחוץ ארגוניים עבור גופים ממשלתיים שונים, ביניהם שירות התעסוקה הישראלי, משרד הבריאות ומשרד...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.