חיזוק מחוזות בישראל: יצירת מקורות הון חדשים לפיתוח כלכלי בנגב ובגליל

יצירת מקורות הון

ניר המדיניות מציע יוזמה למימון פיתוח אזורי בגליל ובנגב במטרה להעמיד הון פרטי לרשות פרויקטים חשובים בגליל ובנגב.

תרומות פילנתרופיות וציבוריות לפיתוח אזורי זורמות לגליל ולנגב כבר עשרות שנים, אך למרות זאת התחזיות הכלכליות של אזורים אלה לא השתפרו בהרבה. עם זאת, ההעתקה הצפויה של עיר הבה״דים לאזור הנגב ופתיחת בית ספר חדש לרפואה בקמפוס צפת של אוניברסיטת בר-אילן בגליל יוצרות הזדמנויות חדשות להשקעות חדשות במסילות ברזל ותשתיות אזוריות אחרות וליוזמות בתחום שירותי הבריאות, האנרגיה, הטכנולוגיה החקלאית והתיירות. כדי לטפח יוזמות אלה ולסייע לנגב ולגליל לממש את הפוטנציאל שלהם יש צורך בהון.

היוזמה למימון פיתוח אזורי (ימפ״א)  כוללת שיטות חדשות למינוף השקעות בשוק ההון על מנת להזין את הצמיחה והפיתוח האזוריים באמצעות כלים הוניים קבועים. במודל הפיננסי המוצע משמשים המימון הממשלתי וההשקעות הפילנתרופיות להענקת ערבויות מוגבלות למאגרים של פרויקטים אסטרטגיים. הערבויות מוזילות את העלויות הכרוכות בהנפקת אג״ח למשקיעים בשוקי ההון בישראל ובחו״ל, ומהוות תמריץ להשקעות מכיוון שהן מפחיתות את סיכוני המשקיעים. עם פירעון האג״ח חוזרים וממחזרים את הערבויות למאגרים חדשים של פרויקטים.

היוזמה מבוססת על עבודת מחקר ופיתוח שנערכה בשיתוף משרד הכלכלה במעבדה לחידושים פיננסיים ® שקיים מכון מילקן ב 2007, אחרי מלחמת לבנון השנייה. היא נועדה ליצור דיון בין רשויות ממשלתיות ופילנתרופיות לבין משקיעים פרטיים, במטרה למצוא פתרון כלכלי שיאפשר לצמצם את הפער בין אזורי הפריפריה למרכז.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.