חידושים פיננסים לשיקום מקווי מים: מימון פרויקט חוצה גבולות בישראל, ירדן והרשות הפלסטינית

מאת , קיטלין מקליין

חידושים פיננסייםדוח זה יספק הסבר בנוגע לאופן שבו תרומה מספקת והוגנת לקרן דומהמצד שלוש הממשלות השונות תאפשר למנף סיוע שמקורו בתרומות ובאפיקים נוספים, בניהולה ובפיקוחה של רשות עצמאית שתוקם על ידי ממשלות אלו. התוצאה תהיה כלי פיננסי המתאפיין (accountability) בשקיפות, אחריותיות ומזעור סיכונים, המשמש לפיתוח פרויקטים חוצי גבולות ובני קיימא בתחום המים, לקידום השמירה על הסביבה ובריאות הציבור ולרווחתם הכלכלית של האזרחים. ואת SRF על מנת לבחון את מודל יישומיו הפוטנציאליים במזרח התיכון, קיים מכון מילקן מעבדה לחידושים פיננסיים בחודש נובמבר 2008 בירושלים. במעבדה נטלו חלק יותר מארבעים גורמים מקצועיים מענף המים, מדענים, נציגי משרדים ממשלתיים, משקיעים בשוק ההון, מהנדסים ומומחי סביבה מישראל, הרשות הפלסטינית, ירדן וארה”ב. במסגרת המעבדה, נבחנו תמריצים ומנגנוני תקינה אפשריים שיוכלו להביא לפתרון הבעיות ארוכות השנים של השלכת פסולת, הזרמת שפכים והזנחת הסביבה המשפיעות עם אגני הנהרות חוצי הגבולות באזור. על במדינותיהם, אשר סיפקו SRF המשלחת מארה”ב נמנו מומחים האחראים להקמת מספר קרנות הסברים בנוגע לתשתית ולמימון המהווים חלק בלתי נפרד מהצלחת התוכניות שלהם. כמו כן, המשתתפים דנו במודלים מתחום התקינה, הטכנולוגיה והמימון אשר באמצעותם ניתן לקדם החייאת מים וצמיחה כלכלית במשקים כלכליים מקומיים.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.