ועדת בכר-בחינת סטטוס יישום ההמלצות ומצב שוק ההון הנוכחי

מטרת המחקר לבחון היום את סטטוס יישום המלצות הוועדה, ולבחון את השפעתן של ההמלצות על המצב הנוכחי של שוק ההון לאור ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות במשק המקומי והעולמי.

גילה ברונשטיין
התמחתה במחלקת ערבויות מדינת בחשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותה לתכנית, שימשה כעוזרת מחקר בבנק ישראל. התמקדה בנושאי מדיניות המקרו-כלכליים וציבוריים, כגון שיעורי מס סטטוטוריים וניהול מקרו-כלכלי. בנוסף, היתה עוזרת מחקר במכון ון ליר ועוזרת הוראה  במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. בשירות הלאומי, שירתה במשרד הביטחון בתל...
מאיה הרן-רוזן
התמחתה באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.   טרם הצטרפותה לתכנית עבדה כעוזרת מחקר באגף הסקטור הציבורי בחטיבת המחקר של בנק ישראל. עבודתה שם כללה כתיבת מאמר לדיון על השפעת הצריכה הממשלתית על החשבון השוטף. כמו כן, השתתפה במחקרים העוסקים במדיניות...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.